Авторизація
Логін
Пароль

Забули пароль?


Авторизація необхідна для використання всіх можливостей і ресурсів сайту
(авторизація доступна лише для учнів, батьків учнів та вчителів НВК№10)

Після авторизації, Ви зможете змінити свій доступ (логін, пароль і т.д.) у розділі "Налаштування"

Де шукати
Що шукати
Почніть вводити слово

Завершення 2020-2021 навчального року

13.05.2021
11.06.2021 завершується 2020-2021 навчальний рік в НВК№10.
Здобувачі освіти 4-х, 9-х класів не складають ДПА. У документах робиться запис «звільнений (на)».

До інших новин