Авторизація
Логін
Пароль

Забули пароль?


Авторизація необхідна для використання всіх можливостей і ресурсів сайту
(авторизація доступна лише для учнів, батьків учнів та вчителів НВК№10)

Після авторизації, Ви зможете змінити свій доступ (логін, пароль і т.д.) у розділі "Налаштування"

Де шукати
Що шукати
Почніть вводити слово

Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт

26.04.2021
21-23 квітня 2021 року відбувся тренінг «Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт для віддаленого навчання» для учителів початкової, середньої та старшої ланки, педагогічних працівників та методистів відділів освіти, керівних кадрів навчальних закладів України.
Розробники: Литвинова Світлана Григорівна, д.п.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, МIE Expert, MIE Trainer, керівник проєкту та спільноти «Хмарні сервіси в освіті»; ТОВ «Мультимедійне видавництво «Розумники».
Участь у тренінгу взяли вчительки НВК №10 Козубай Людмила Іванівна та Юхимович Оксана Антонівна. Протягом 3-х днів слухачі прослухали інструктажі, лекції, перегянули демонстраційні матеріали, виконали вправи, представили результати виконання індивідуальних завдань та пройшли підсумковий тест. За результатами навчання наші колеги отримала нові знання, практичні навички та отримала сертифікат.